Uppföljning


SNA-PH har direkt kontakt med lärare i olika skolor. Lärarna ger återkoppling om hur är eleverna i skolan. Uppföljningen händer ofta många gånger om året genom privat meddelande på sociala medier. Programmet kräver inget specifik betyg från sina elever.