Syfte

Huvudsyftet av SNA-PH är att uppmuntra elever att gå till skolan och utbilda sig oavsett deras ekonomiska status i livet. Att ingjuta i deras unga sinnen att fattigdom aldrig är en anledning att inte kämpa för sina drömmar och bli framgångsrika. Programmet syftar till att ge ekonomiskt stöd till de eleverna som är intresserad av att studera i grundskolan och gymnasienivå. Efter grundskolan och gymnasium har de möjlighet att fortsätta under programmet om de vill och beror på stiftelsens ekonomiska kapaciteten.