MottagareSNA-PH hjälper barn som är studiesugna men tyvärr tillhör ekonomiskt utsatta föräldrar vars inkomst knappt täcker deras dagliga behov. Programmet prioriterar de som tillhör en ursprungsgrupp som bor i Lebak, Sultan Kudarat i Filippinerna.